กุญแจพัฒนาสมอง 4 วิธี

สมองเป็นอวัยวะที่คอยสังการผ่านอวัยวะส่วนอื่น ๆ ทั่วร่างกายให้คนเราได้คิดวิเคราะห์ รวมถึงการเคลื่อนไหวที่แตกต่างออกไปในชีวิตของแต่ละคน จนทำให้เกิดกระบวนการคิดต่าง ๆ มากมาย แต่ละวันเราจะใช้สมองอยู่ตลอด จนบางครั้งเราก็อาจลืมไปว่าเราใช้งานสมองนั้นมากเกินไปหรือเปล่า บทความนี้จึงมีวิธีที่เป็นกุญแจในการดูแลสมองเราให้มีสุขภาพที่ดีและขับเคลื่อนชีวิตในทุกวัน

Advertisements

เช็ค 9 ทักษะความฉลาดในตัวคุณ

ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งาน หลาย ๆ คนยังไม่รู้ว่าตนเองเก่งอะไรและถนัดอะไร โดยแต่ละคนนั้นมีความถนัดและความชอบไม่เหมือนกัน ทุกคนมีความฉลาดอยู่ในตัวเอง ประสบการณ์ได้ผลักให้ความฉลาดที่ซ่อนอยู่กลายมาเป็นทักษะพัฒนาให้เป็นคนที่มีศักยภาพ จากงานวิจัยของ Howard Gardner ในทฤษฎี Multiple Intelligence ได้บอกถึงทักษะความฉลาดทั้ง 9 ด้าน